Důležité informace z regionu

Významné firmy Olomouckého kraje 2018

Přinášíme Vám publikaci, kterou vydává Olomoucký kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje. První publikace byla vydána již před devíti lety. Publikace je vydávána ve struktuře, která se ukázala jako velmi užitečná. Zájem o informace uvedené v tomto materiálu evidujeme jak ze strany podnikatelů, tak i ze strany zahraničních partnerů či návštěvníků našeho regionu. V publikaci lze nalézt zevrubnou prezentaci podnikatelstva Olomouckého kraje dle okresů (Jeseník, Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov) a následně i dle oborů činnosti. Publikace dlouhodobě slouží nejen podnikatelům pro využití při mezistátním setkávání partnerských regionů, prezentaci na podnikatelských misích, ale především také školám, obcím a rodičům dětí hledající své budoucí profesní uplatnění v Olomouckém kraji. Snahou tvůrců bylo vytvořit a aktualizovat strukturu firem v kraji. Také toto vydání vzniklo za zásadního finančního přispění Olomouckého kraje.

Mezi hlavní podnikatelské aktivity v rámci Olomouckého kraje patří strojírenství, elektrotechnický a chemický průmysl, zemědělství, stavebnictví, cestovní ruch a lázeňství. Krajská metropole Olomouc je oblíbenou destinací nejen pro turisty, ale také pro návštěvy směřující do průmyslových podniků. Průmyslová výroba a zemědělství jsou dominantní obory v Olomouckém kraji. Zásadní ráz přidává Olomouckému kraji i ctihodná Univerzita Palackého, která patří mezi nejvýznamnější a nejstarší univerzity v České republice. I díky této univerzitě je Olomoucký kraj znám v mnoha částech světa.

Publikaci stahujte zde
Menu