Důležité informace z regionu

Ukončení činnosti na úseku karnetů ATA a Certifikátů o původu zboží

Vážení klienti, ověřovatelé,

dovolte nám oznámit změny v nabídce námi vykonávaných služeb. Jak již to tak občas v životě bývá, ne vše je založeno na základě racionálních důvodů, nicméně od 1. února 2018 přebírá Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje se sídlem Jeremenkova 1211/40B, 779 00 Olomouc (http://www.khkok.cz/), aktivity tak budou vykonávat noví pracovníci – KHK OK.

V rámci přechodné fáze u nás v sídle OHK Olomouc můžete ještě ověřovat do pátku 9. února 2018 (včetně)!

V posledním roce jsme pro vás vybudovali moderní infrastrukturu, včetně dostupného parkování. Dané aktivity vykonáváme svědomitě a bez jakéhokoliv sebemenšího pochybení 23 let!, přesto nyní rozhodnutí Hospodářské komory ČR a KHK OK respektujeme. I přes jasnou argumentaci se nám jej nepodařilo změnit, ač jsme se do poslední chvíle snažili. Tímto se také tedy omlouváme, že vás informujeme takto na poslední chvíli, stále jsme věřili.

Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň, veškeré další činnosti a naše poslání zůstává zachováno.

Děkujeme za dlouhodobou spolupráci a těšíme se na budoucí (snad i společné) výzvy.

Menu