Reklamace

Jak správně řešit reklamace – odborný seminář

Víte, na co má spotřebitel ze zákona právo? Co po vás může požadovat a co už je nad rámec jeho zákonných práv? Přijďte si poslechnout jak řešit reklamace se spotřebiteli. Seminář pořádá organizace GLE ve spolupráci s OHK Olomouc a advokátní kanceláří Pelikán Krofta Kohoutek.

Seminář účastníky seznámí s platnou právní úpravou vyřizování reklamací při prodeji zboží a souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke spotřebiteli. Dozvíte se, jak předcházet vzniku chyb, které mohou nastat při vyřizování reklamací a vést ke sporům se spotřebiteli, popř. k sankcím ze strany České obchodní inspekce. Na semináři bude podrobně probráno, za jaké vady prodávající odpovídá, kdo musí prokázat příčinu vady, jaká práva má zákazník a kdy může odstoupit od smlouvy. Dále v jakých lhůtách lze zboží reklamovat, co vše musí podnikatel splnit, jaké má povinnosti a jaká potvrzení musí spotřebiteli vydat při vyřizování reklamace. Součástí semináře bude i diskuze nad vašimi dotazy.

Přínos pro účastníky:

Podrobná znalost této problematiky sníží riziko:

 • nepřizpůsobení obchodních podmínek, reklamačních řádů a smluv platným zákonům;
 • vzniku chyb, které mohou nastat při vyřizování reklamací;
 • uvádění nepřesných či neúplných informací v reklamačních řádech, ve smlouvách a v obchodních podmínkách;
 • sankcí ze strany státních dozorových orgánů (ČOI, ŽÚ atd.);
 • sporů se spotřebiteli a z toho plynoucí ztráty zákazníků, negativní reklamy či soudních sporů.

Program:

 • hlavní rozdíly mezi nároky, které může po prodejci při reklamaci zboží požadovat spotřebitel, a nároky, které má prodejce vůči svému dodavateli,
 • rozdíl mezi zákonnou odpovědností za vady a zárukou za jakost dle NOZ, lhůty pro uplatnění práv spotřebitelem,
 • za jaké vady prodávající odpovídá, kdo prokazuje příčinu vady
 • informační povinnosti prodávajícího,
 • kdy může spotřebitel požadovat opravu, výměnu, slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy,
 • kdo přijímá a vyřizuje reklamaci,
 • délka a způsob vyřizování reklamace, doklady potřebné k uplatnění reklamace, jednotlivé povinnosti prodejce a spotřebitele,
 • zákonné náležitosti reklamačního protokolu, potvrzení o vyřízení či zamítnutí reklamace, otázka uplatňování nákladů při oprávněné a neoprávněné reklamaci,
 • diskuse nad problémy aktuálně řešenými v praxi.

Registrace a kontakt

Registrovat se můžete na http://gle.cz/prihlaska-na-seminare-v-praze/

Tel. číslo – 224 241 589, 773 200 870

Email:

Cena pro členy OHK Olomouc

 • 1 590 Kč
 • 1 490 Kč za každého dalšího účastníka ze stejné firmy

V ceně semináře

 1. Seminář v rozsahu 5 hodin

09:15 – 14:45 (registrace, výklad, diskuze, přestávky)

 1. Tištěný materiál – nejdůležitější z platných zákonů – výtah nejdůležitějších zákonných ustanovení týkajících se povinností a práv podnikatelů a spotřebitelů
 2. Občerstvení
 3. Certifikát o účasti na semináři

Date

14 Čvn 2017

Time

9:15 - 14:45

Cena

1590 Kč/1490 Kč za každého dalšího účastníka ze stejné firmy

Místo

BEA centrum
tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
Kategorie

Next Event

X
Menu