Program AEO: vstupenka do klubu VIP exportérů

Udělení povolení AEO (Authorized Economic Operator) by mělo poskytovat výhody nejenom certifikovaným společnostem, ale rovněž i celním správám v rámci celé EU. Status AEO poskytuje zjednodušení procedur na obou zúčastněných stranách, neboť povolení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které skýtají nejenom Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU určité záruky, a je nezbytné k těmto společnostem i tímto způsobem přistupovat.

Držitel povolení AEOC, AEOS a AEOF je oprávněn využívat výhody spojené s celním řízením:

– SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP K CELNÍM ZJEDNODUŠENÍM (pro držitele povolení AEOC, AEOF)

– ÚLEVY VE VZTAHU K FYZICKÝM A DOKLADOVÝM KONTROLÁM

–  PROVEDENÍ PŘEDNOSTNÍ KONTROLY PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY RIZIK

–  MOŽNOST POŽÁDAT O PROVEDENÍ KONTROLY NA SPECIFICKÉM MÍSTĚ

Nad rámec výhod stanovených uvedených v poříslušné legislativě jsou držitelé povolení AEO oprávněni využívat při celním řízení na celním úřadě přepážku určenou pro odbavení hospodářských subjektů s postavením AEO.

 Udělením povolení AEO je rovněž zvýšena i prestiž tohoto hospodářského subjektu vůči společnostem ze třetích zemí, neboť na základě bilaterálních smluv mezi třetími zeměmi a EU je možné uznat postavení AEO i ve třetích zemích. Certifikované společnosti tak mohou být v rámci konkurenčního boje považovány za spolehlivé, což může přispět k nalezení nových obchodních partnerů a zvýšení jejich obchodní bilance.

Obsah semináře

  • Výhody AEO – Přímé výhody dle UCC, Nepřímé výhody, Vzájemné uznávání povolení AEO se třetími zeměmi
  • Řízení o žádosti AEO
  • Plnění stanovených podmínek a kritérií AEO (včetně plnění podmínek AEO po vydání povolení AEO)
  • Dotazy, diskuse

Hosté

Ing. Michal Kubát – ředitel Celního Úřadu pro Jihočeský kraj
Ing. Jiří Martiš – vedoucí odd. AEO Celního Úřadu pro Jihočeský kraj

Vstupné a přihlašování

Pro člena OHK Olomouc: 300,- Kč, nečlen: 500,- Kč (ceny
jsou uvedeny vč. DPH). Platba na účet 3165062/0800, Česká spořitelna, a.s., VS – Vaše IČ

registrace na emailu info@hkol.cz nebo na tel. č.: 585 225 231

Kapacita akce je omezena pro 20 účastníků!

Date

20 Čvn 2017

Time

10:00 - 13:00

Cena

Pro člena OHK Olomouc: 300,- Kč, nečlen: 500,- Kč (ceny jsou uvedeny vč. DPH). Platba na účet 3165062/0800, Česká spořitelna, a.s., VS - Vaše IČ

Štítky

Červená – naše akce

Místo

BEA centrum
tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
Okresní hospodářská komora Olomouc

Organizátor

Okresní hospodářská komora Olomouc
Phone
778 470 956
Email
info@hkol.cz
Website
http://hkol.cz

Next Event

X
Menu