Nezaostávejte v digitalizaci za konkurencí! Konference Brno

Program:

1) Národní strategie pro digitální ekonomiky a společnosti (10:00 – 10:20 hodin)

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ing. Petr Očko, Ph.D, náměstek

Co obsahuje koncepce Digitální Česko? Jak můžete využít aktivity aktivit na podporu digitální transformace firem, podpory průmyslového výzkumu a vývoje či investic s vysokou přidanou hodnotou? Jaký přínos pro vás může mít nová národní strategie Czech Republic Country For Future? Jaké perspektivy a šance pro české firmy přináší připravovaná národní strategie pro umělou inteligenci?  Tato i další témata se dozvíte v prezentaci náměstka MPO Petra Očka.

2) Jak využít praktické zkušenosti ze zavádění digitálních strategií ve výrobních společnostech? (10:25 – 10:45 hodin)

E&Y – Jan Burian, senior manažer oddělení podnikového poradenství 

Při čerpání informací z různých studií nebo průzkumů mezi firmami lze lehce nabýt dojmu, že firmy již běžně zavádí prvky digitalizace anebo naopak, že se na tomto poli ve firmách příliš neděje. 

Pravdou je, že řada firem na digitalizaci procesů ve výrobě intenzivně pracuje, avšak v drtivé většině bez jakékoli hlubší vize. S cílem inspirovat veřejnost se proto Jan Burian podělí o své zkušenosti s definováním a zaváděním digitálních strategií ve výrobních podnicích.

3) Strojové učení otevírá nové možnosti pro vaše podnikání – inovativní příběh zákazníka (10:50 – 11:10 hodin)

Inteligence, a.s. – Petr Jakubec, obchodní ředitel

Příběh české výrobní firmy, která stála před transformací kompletního výrobního procesu. Projekt se musel realizovat s minimálním dopadem na běžný provoz firmy.

Firma působí v oblasti automobilového, elektrotechnického a farmaceutického průmyslu, kde jsou obrovské nároky nejen na přesnost samotných výrobků, ale i specifika v průběhu jejich výroby.

Primárním cílem projektu bylo automatizace údržbových zakázek a jejich detailní zapracování do samotného výrobního plánu s následnou návazností ve výrobním procesu, včetně monitoringu jednotlivých operací. Výsledkem je absolutní kontrola nad výrobou zakázek a dodržování metod plánování a zabezpečení specifických norem jakosti.

4) Digitalizace při dodávkách tepla na míru – inteligentní měřiče v síti NB-IoT (11:15 – 11:35 hodin)

Vodafone Czech Republic – Pavlína Zemanová & Veolia Energy – Jiří Klimša

Technologie NB-IoT umožňuje uvnitř budov a podzemních prostorech odečítat z měřících přístrojů spotřebu plynu, elektřiny, vody. Jakým způsobem v takových případech funguje dostupnost signálu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu?

Jak je zajištěná bezpečnost přenosu dat? Co taková technologie přináší koncovému zákazníkovi ale i operátorovi?

5) Inovativní financování automatizace a digitalizace pro váš podnik (11:40 – 12:00 hodin)

RENARDS dotační, s.r.o. – Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D, ředitel

Zjistěte, jak na chytré financování vašeho podniku. Kombinujte bankovní úvěr, dotaci a bankovní garanci. Víte, že v současnosti můžete získat dotaci až 45 % na digitalizaci, automatizaci a robotizaci vašeho podniku? Investovat můžete do výrobních i nevýrobních technologií, do hmotného majetku i IT.

Vyhněte se chybám svých předchůdců. V minulosti 2 ze 3 projektů neuspěly z důvodu věcných chyb. V rámci prezentace se tak společně podíváme jak se chybám vyhnout, příklady dobré praxe a doporučení pro další postup.

6) Vyhlášení výsledků a předání ocenění „Inovativní projekt roku“ (12:05 – 12:20 hodin)

Erste Grantika Advisory, a.s. –  Richard Lev, člen představenstva

Další ročník předávání ocenění nejlepšího inovativního projektu podpořeného z Evropských fondů

Přestávka, občerstvení (11:20 – 13:00 hodin)

7) Reálné výnosy a zkušenosti ze zavádění digitalizace v prostředí české firmy (13:00 – 13:20 hodin)

Siemens, s.r.o. – Ing. Jiří Bavor, Digital Factory, Process Industries and Drives division

Nasazení digitalizace v rámci monitoring výrobních strojů zvýšilo výnosy Siemensu závodě ve Frenštátě o cca 20 % – máte stejný potenciál u vás? Případová studie ukáže, jak digitalizace pomohla změnit celý obchodní model a zásadním způsobem zvýšit konkurence schopnost výrobního závodu Elektromotory Frenštát uvnitř koncernu Siemens i na trhu. Uvidíte reálné důvody pro zavádění digitalizace a stejně tak některé zavedené technologie a jejich konkrétní výnosy. 

6) Pět klíčových kroků, k úspěšné digitalizaci vaší firmy (13.25 – 13:45 hodin)

Filip Plevač MBA – nezávislý konzultant

Na příkladu střední firmy uvidíte krok za krokem, jak zaváděli digitalizaci procesů. Přípravu plánu a poté průběh realizace. Problémy, které se během implementace ukázaly, i reálné benefity získávané v průběhu realizace.

Jaký dopad měla digitalizace na řízení procesů. Co nového se museli pracovníci naučit. Jak a jakým způsobem postupně rostla uživatelská kompetence. Jak rychlá a přesná data, včetně bezpapírových procesů, postupně měnila celou společnost.

9) Slabá místa a úskalí při implementaci Průmyslu 4.0 v malých a středních podnicích (13:50 – 14:10 hodin)

Industry Cluster 4.0 – Ing. Tomáš Kubala MBA – předseda představenstva

Jak se vytváří metodiky hodnocení stavu firem dle modelu RAMI 4.0? Jak na, monitoring současného stavu firmy s ohledem na Průmysl 4.0.?

Výsledky analýzy připravenosti firem na implementaci P4.0, identifikace slabých a silných míst, inovačního potenciálu firem s ohledem na digitalizaci a automatizaci výroby.

Nejčastější nedorozumění, příležitosti a doporučení, zvýšení povědomí o P4.0 a trendech v automatizaci a digitalizaci výroby s vyšší přidanou hodnotou, zvýšení konkurenceschopnosti.

 

10) Diskuse & networking (14:10 – 15:00 hodin)

Prvních 20 přihlášených účastníků obdrží zdarma voucher pro přístup na celý veletrh Amper.

Kapacita konference je omezená. Zbývá posledních 37 míst

Konference je zdarma – přihlašování zde!

Date

20 Bře 2019

Time

All of the day

Štítky

Modrá – akce partnerů

Místo

Výstaviště Brno
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed

Next Event

X
Menu