Efektivní projektování staveb po roce 2018

Vlhkostní problémy střechy nedokončeného domu
Rozbor příčin a hledání řešení často se vyskytujících potíží s masivní kondenzací na konstrukcích a vrstvách lehkých skladeb střechy domů, kde dokončovací práce probíhaly v zimním období.
Ing. Petr Hofman
konzultační technik Stavebnin DEK pro Olomouc, Přerov a Prostějov
 

Inovativní systém stabilizace plochých střech se sypkými vrstvami, vyvinutý v Atelieru DEK
Havárie střechy BD. Destrukce hydroizolace z asfaltových pásů na póroberonových deskách položených na spádové vrstvě škváry. Důkaz, že i poměrně ztuhlé asfaltové pásy létají. Nové řešení – vrtací souprava DEK pro dokotvení starých skladeb s násypy.
Ing. Robert Kokta
konzultační technik Stavebnin DEK pro Brno-sever a Blansko
   

Hledání spolehlivých řešení ochrany spodní stavby před vodou
Na dvou stavbách zdokumentované různé varianty řešení ochrany podzemních částí rodinných domů stavěných v příkrém svahu a v nepropustných zeminách.
Libor Spáčil
konzultační technik Stavebnin DEK pro Olomouc a Šumperk
 

Požární bezpečnost předsazených fasádních obkladů
Na základě studia informací o tragickém požáru Grenfellovy věže v Londýně si společnost DEKMETAL zadala provedení požárních zkoušek zavěšených větraných ocelových fasád DEKMETAL. Závěry jsou velmi zajímavé.
Petr Adamovský
obchodní manažer DEKMETAL s.r.o.

Stavební knihovna DEK, stanovení ceny stavby v různých etapách přípravy stavby
Stavební knihovna DEK obsahuje rozsáhlé databáze výrobků a stavebních konstrukcí. Stavební konstrukce DEK jsou vybaveny informacemi o parametrech tepelně-technických a akustických, u mnoha konstrukcí staveb jsou uvedeny i požární parametry, pokud byly ověřeny zkouškou. Jedním z parametrů skladeb DEK je i agregovaná cena sestavená z položek cenové soustavy ÚRS. Aplikace pro vyhledávání a filtrování konstrukcí ve Stavební knihovně DEK umožňuje vytvoření popisů skladeb pro výkresy nebo technické zprávy projektů v 2D. Projektantům, kteří vytvářejí 3D modely staveb, aplikace umožňuje vkládat vybrané konstrukce do modelů, a to včetně negrafických informací pro práci metodou BIM., Pro rychlé stanovení celkové ceny stavby byly nově vyvinuty programy KUBIX a KOSTO pro snadné a rychlé každodenní použití. Doplnily tak robustní program KROS 4 pro položkové podrobné stanovení ceny stavby. Všechny programy vycházejí z Cenové soustavy ÚRS. Program KUBIX oceňuje obestavěný prostor konstrukčně a provozně definovaných částí budovy a venkovní úpravy, program KOSTO oceňuje agregovaně vybrané konstrukce.
Ing. Vladimír Panák
ředitel společnosti ÚRS a.s.

Využití Stavební knihovny DEK pro podporu projektování ve 2D, pro tvorbu 3D modelů. Využití BIM platformy DEK pro projektování a řízení staveb metodou BIM.
Krátká ukázka práce s výkonnými aplikacemi pro podporu projekčních prací, pro výměnu informací mezi účastníky výstavby i pro budoucí správu budovy.
Ing. Tomáš Kupsa
vedoucí týmu tvůrců software DEKSOFT ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

Vlhkostní poruchy na tenkovrstvé omítce
Detektivní příběh hledání příčin opadávání nové tenkovrstvé omítky na novostavbě rodinného domu.
Ing. Jan Matička
specialista oddělení výzkumu a vývoje DEK a.s., znalec

Řešení akustiky vnitřních prostorů
Využití programu ODEON Auditorium k posuzování akustických parametrů vnitřního prostředí, především doby dozvuku, míry zřetelnosti, míry jasnosti a hladiny akustického tlaku.
Ing. Jan Burda
specialista stavební fyziky ve středisku Olomouc společnosti DEKPROJEKT s.r.o.
ÚČAST ZDARMA PRO PŘIHLÁŠENÉ

Date

23 Led 2019

Time

All of the day

Více informací

Přihlášení

Štítky

Modrá – akce partnerů

Místo

BEA centrum
tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

Next Event

X
Menu