Aktuální trendy digitálního vzdělávání v Olomouckém kraji aneb Co by měl dnes Jan Amos na ploše

Zve Vás na akci, která se koná pod záštitou náměstka hejtmana Ladislava Hynka
Datum: pondělí 1. října 2018 od 8:30 hodin
Místo konání: BEA centrum Olomouc, ul. Kosmonautů 1288/1
__________________________________________________________________________

PROGRAM

 • 8:30 – 9:00 Prezence účastníků
 • 9:00 Zahájení – zástupce vedení kraje. Digitalizace v rámci krajského akčního plánu vzdělávání a jeho implementace. Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
 • 9:10 – 9:30 Digidoupě Pedagogické fakulty UP – využití digitálních technologií ve vzdělávání žáků, studentů i pedagogů. doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. za realizační tým projektu Učitel 21 PdF UP Olomouc
 • 9:30 – 9:50 Novinky Microsoft pro školství: Miroslav Dvořák, Microsoft Learning Consultant
 • 9:50 – 10:10 Google ve škole Mgr. Petr Caloň, učitel, člen komunity GEG a certifikovaný G Suite administrátor
 • 10:10 – 10:30 Rozvoj moderního vzdělávání dospělých – představení platformy EPALE a vzdělávací společnosti Mise HERo. Mgr. Martina Kolářová, projektová manažerka, lektorka společnosti Mise HERo
 • 10:30 – 10:45 Přestávka (cofeebreak)
 • 10:45 – 11:00 Digitální vzdělávání v kontextu… Mgr. Vladimíra Sedláčková, náměstkyně ředitele, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
 • 11:00 – 11:45 Strategie digitálního vzdělávání ČR – postupující digitalizace a jak jsme na tom
  PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., konzultant MŠMT pro realizaci Strategie digitálního vzdělávání ČR
 • 11:45 – 12:45 Psychologické zdroje moci a etika – prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví
 • 12:45 – 13:15 Přestávka na oběd (formou rautu v hale)
 • 13:15 – 14:00 Workshopy I. (salonky BEA centra)
 • 14:00 – 14:45 Workshopy II. (salonky BEA centra)
Na níže uvedené workshopy je nutné se předem přihlásit a vzít si s sebou vlastní notebook.
 • „Gamifikace. Moderní vzdělávání a rozvoj hrou“ – Historický exkurz – Význam hry pro člověka. Představení pojmu gamifikace v kontextu moderního vzdělávání. Pozice her v rámci digitálních nástrojů. Příklady dobré praxe z prostředí vzdělávání dospělých a z veřejného prostoru měst. Praktický workshop zaměřený na využití gamifikace ve školním prostředí – Martina Kolářová, Mise HERo http://misehero.cz/
 • „Využití Google technologií v praxi školy“ – Jak dokáží Google aplikace ušetřit čas vám i vaší škole? Přijďte si poslechnout, jak na to, a inspirujte se reálnými zkušenostmi z Masarykova gymnázia v Příboře, které Google technologie využívá již 7 let – Mgr. Petr Caloň, učitel, člen komunity GEG a certifikovaný G Suite administrátor https://slideslive.com/38896720/ucebna-google
 • „Digitální transformace ve vzdělávání“ – Svět se díky digitálních technologiím mění nebývalým tempem a někdy je těžké mu stačit. Přijďte si poslechnout, jak můžete digitální technologie využít ve svůj prospěch při přípravách na hodinu, pro efektivní komunikaci se třídou či pro vedení školy, projektů a týmů učitelů – Miroslav Dvořák, Microsoft Learning Consultant https://www.microsoft.com/cs-cz/education
 • “Digidoupě Laboratoře Centra PRVoK” – Roadshow digitálních technologií – beebot, bluebot, ozobot, sphero, 3D VR Oculus Rift HD, Google Glass, laserové technologie, robotické kreslení, levitace s levitrony, 3D pera, 3D tisk, rozšířená realita, tablety a další IT nástroje v praxi – doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. http://ucitel21.upol.cz/
  Workshop č. 4 proběhne v laboratoři Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Žižkovo náměstí 5, začátek 13:30 hod.
 • „Gamifikujte svou výuku pomocí Minecraftu“ – Od pradávna se ví, že člověk může vyvíjet a rozvíjet své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry. Hra nás „aktivuje“ a vede k soustředěné motivaci. Gamifikace pomocí Minecraftu v sobě pojí zábavu, kreativitu i tolik důležitou spolupráci. Myšlení i schopnosti žáků se rozvíjejí nenucenou formou, ve které mohou postupovat vlastním tempem a objevovat své silné stránky – Miroslav Dvořák, Microsoft Learning Consultant https://www.microsoft.com/cs-cz/education
 • “Digidoupě Laboratoře Centra PRVoK” – Roadshow digitálních technologií – beebot, bluebot, ozobot, sphero, 3D VR Oculus Rift HD, Google Glass, laserové technologie, robotické kreslení, levitace s levitrony, 3D pera, 3D tisk, rozšířená realita, tablety a další IT nástroje v praxi – doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. http://ucitel21.upol.cz/
  Workshop č. 8 proběhne v laboratoři Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Žižkovo náměstí 5, začátek 14:15 hod.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím e-mailu d.karaskova@kr-olomoucky.cz, a to nejpozději do 21. 9. 2018. Přihlášky zasílejte ve tvaru: jméno, příjmení, titul a emailová adresa účastníka a číselné označení workshopů, kterých se chcete zúčastnit. Počet účastníků školy není omezen.

Date

01 Říj 2018

Time

8:30 - 14:45

Štítky

Modrá – akce partnerů

Místo

BEA centrum
tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

Next Event

X
Menu