Reporty z našich akcí

Hrozba nebo příležitost – přiblížil se trest smrti právnických osob?

Olomouc, 21. března 2017 – Bývalý ministr vnitra Mgr. MUDr. Ivan Langer prezentoval novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato novela přinesla zásadní změny pro každou firmu – zvýšila se totiž hrozba postihu v podobě nárůstu počtu přičitatelných trestných činů právnické osobě.

Novela zákona o trestní odpovědnosti firem

Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s Advokátní kanceláří Pečený, Fučík, Langer připravila seminář k novele zákona č. 183/2016 Sb. Advokát Ivan Langer představil novelu zákona, která nabyla účinnosti 1. 12. loňského roku a přinesla zásadní změny pro každou firmu – dramaticky se zvyšuje počet trestných činů, které mohou být přičitatelné právnické osobě, a ta za ně může být postižena.

„Novela zákona přesněji specifikuje otázku přičitatelnosti trestného činu a osob, které svým jednáním mohou způsobit trestní odpovědnost své firmy. Protiprávní čin může být spáchán osobou, kterou novela definuje jako členy statutárních orgánů, osoby ve vedoucím postavení právnické osoby nebo i samostatné zaměstnance, kteří plní úkoly, které jim byly uloženy nadřízenými nebo jejichž protiprávní chování bylo zapříčiněno absencí přesně stanovených pravidel fungování firmy“ varuje Ivan Langer.

Sankce, tresty a postup ve správním řízení

Na semináři byly také zmíněny možné sankce a tresty, případně postup v trestním řízení. Důležitá je také možnost liberace – vyvinění právnické osoby v případě zavedení firemních opatření v podobě efektivního Criminal compliance programu. O tom, že jde o aktuální téma s nejistou budoucností, svědčila také následná diskuze účastníků semináře ohledně témat týkajících se pracovního práva, ochrany osobních údajů a trestní odpovědnosti právnických osob.

Předchozí příspěvek
Okresní hospodářská komora posiluje a je více vidět
Následující příspěvek
Shromáždění delegátů OHK Olomouc

Související články

Menu