Reporty z našich akcí

OHK Olomouc a Koyo Bearings zahájili v regionu osvětu na téma tzv. průmyslu 4.0

Olomouc, 4. října 2017 – Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropy. Tradičně silný význam strojírenství a dalších průmyslových odvětví je také na Olomoucku. Budoucnost patří digitalizaci a automatizaci výrobních procesů a práci s vyšší přidanou hodnotou. Tzv. průmysl 4.0 ovlivňuje stále více i firmy v regionu a tento trend nelze ignorovat. Na půdě firmy KOYO Bearings v Olomouci proběhl první ze série workshopů programu „Firma40.cz“, který již úspěšně běží ve Zlínském kraji.

Okresní hospodářská komora Olomouc tímto krokem pokračuje v realizaci svého poslání – pomáhat regionálním firmám udržet krok s dynamickými globálními změnami ve společnosti označovanými též jako „4. průmyslová revoluce“.

Program Firma40.cz

Program Firma40.cz vytvořila poradenská firma CE-PA Zlín a tento koncept se prosazuje také na Olomoucku. „Konzultanti naší firmy dlouhodobě sledují změny ve společnosti a průmyslu a snaží se své klienty, především menší až středně velké regionální firmy, vybavit takovými kompetencemi, aby byly schopny konkurence s globálním světem, který masivně využívá digitalizace a automatizace. Pro většinu firem jsou zbytečné akademické diskuse. Naopak oceňují konkrétní nápady, inspirace a možnost vzájemné spolupráce na projektech, které přináší zásadní změnu výkonnosti v co nejkratší době a za minimálních nákladů. Proto jsme na jaře tohoto roku spustili ve Zlíně sérii „jiných“ konferencí. “Jsou to workshopy a následné exkurze do lokálních firem, které již prvky průmyslu 4.0 implementovaly,“ dodal k tématu projektový manažer programu Libor Smital.

OHK Olomouc má zájem podporovat podnikatelské aktivity a inovace v regionu, sdílet know-how a nejlepší zkušenosti nejen mezi svými členy. Proto se aktivně zapojila do spolupráce s projektem Firma40.cz. „Okolo průmyslu 4.0 koluje spoustu chimér. Je třeba to prostě vnímat jako obecný vývoj a vlastně i tlak na firmy, aby svou výrobu inovovaly – zejména v oblasti digitalizace, využití dat online a také automatizace procesů. Samotná robotizace je jen jednou z částí. Kdo chce v budoucnu uspět, musí jít s dobou,“ shrnul svůj postoj k tématu Radim Kašpar, ředitel OHK Olomouc.

Zánik rutinních povolání

První workshop nazvaný „Velký třesk v Olomouci“ se uskutečnil na půdě závodu KOYO Bearings – výrobce ložisek, člena OHK a lídra v inovacích a digitalizaci. Ředitel závodu Petr Novák, který je znám svou neutuchající aktivitou, za kterou byl již několikrát i celostátně oceněn, si od Průmyslu 4.0 slibuje hodně: „Očekávám zánik rutinních povolání, která lidi většinou nenaplňují a nechodí do práce rádi. Že lidé přijdou o práci, o to se nebojím. Naopak jim to otevře množství pracovních příležitostí, které budou souviset se stroji – ať je to jejich údržba, vývoj nebo spolupráce s roboty. Přinese to také nárůst produktivity a zvýšení kvality, určitě bych to tedy nevnímal jako hrozbu, ale naopak jako příležitost. Byl bych rád, kdyby se světovým tahounem těchto inovací stal český průmysl.“ Firma v posledních pěti letech investovala do rozvoje výroby, automatizace a digitalizace 550 mil. Kč., do roku 2021 plánuje utratit další miliardu. Před sebou má Koyo momentálně plán na výstavbu nové výrobní haly, která rozšíří současný závod.

Dynamický rozvoj českého strojírenství

Rozšiřování výrobních kapacit, snaha o snižování personální náročnosti výroby formou automatizace a nárůst zakázek jsou v posledních letech typickým rysem českého strojírenství, které se dynamicky rozvíjí a stabilně roste. „Otevření se, vzájemné setkávání podnikatelů nejen v průmyslu, jejich debata a sdílení nejlepších praktik jsou věci prospěšné pro olomoucký region ale i pro Českou republiku jako celek. Firmy, které jsou zatím velmi tradiční, se mohly inspirovat, poznat výhody průmyslu 4.0 ale i související překážky při jeho zavádění ve výrobě,“ dodal k workshopu Petr Novák.

Menu