Důležité informace z regionu

Strategický plán – aneb budoucí podoba Olomouce optikou hospodářské komory

Olomouc, 20. července 2017 – Již více než půl roku se aktivně připravuje strategický plán rozvoje města Olomouce. Okresní hospodářská komora Olomouc zdůrazňuje roli ekonomiky a trhu práce, vzdělávání a výzkumu. Nyní se finalizuje vize města a chystá se návrhová část strategie.

Statutární město Olomouc přistoupilo ke tvorbě strategického plánu rozvoje velmi zodpovědně. Již ve fázi tvorby analytické části dokumentu byla zapojena nejen veřejnost, ale i odborníci, významné instituce a externí partneři. Mezi tyto patří také Okresní hospodářská komora Olomouc. Význam komory dokládá také role ředitele OHK Olomouc Radima Kašpara. Ten byl zvolen místopředsedou komise pro strategické řízení, která má strategický plán města na starost.

„O Olomouci se často mluví jako o městě historickém, univerzitním, krásném – prostě o dobrém místě pro život. Mnohdy se však zcela zapomíná na to podstatné. Tím je dostatečná a pestrá nabídka pracovních míst. Rozhodně je třeba myslet na to, že na území města a v blízkém okolí sídlí nemalé množství tradičních firem. A to nejen strojírenských, ale i jinak zaměřených. Tyto firmy zaměstnávají tisíce občanů, přispívají k rozvoji regionu a tvorbě HDP. A právě tyto firmy mají své potřeba a požadavky, které je třeba zohlednit a skloubit s rovinou města jako místa pro život. To se v tomto strategickém plánu zatím daří,“ sděluje Radim Kašpar, ředitel OHK Olomouc.

Strategický plán – vize města

Optikou hospodářské komory je třeba směřovat zejména k tomu, aby byl region konkurenceschopný. Musí se podporovat místní kreativita. Všichni zainteresovaní by měli také dělat vše pro to, aby bylo podnikatelské prostředí v regionu atraktivní a bez zbytečných bariér. S tím souvisí také nutnost usilovat o odpovídající nabídku pracovních příležitostí. Ekonomika by zde měla stavět zejména na vzdělanosti, silných odvětvích a inovací[1].

„Co se týká vize města. Myslím, že bychom měli být více hrdí a sebevědomí. V našem regionu máme velmi šikovné lidi a firmy, které jsou globálně konkurenceschopné. Obecně se nám tu žije dobře. Nestyďme se za úspěch. Současně bychom měli zlepšovat image zaměstnavatelů a podnikatelů. Ti mnohdy nejsou veřejností vnímání zcela pozitivně a jsem přesvědčen, že neprávem,“ dodává Radim Kašpar.

[1] Důležitý je také trend Průmyslu 4.0 – více zde: http://hkol.cz/prumysl-4-0-ovlivni-i-firmy-regionu/

Menu