Název:                  Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK

Reg. číslo:            CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010854

Doba trvání:       01. 07. 2019 – 30. 06. 2022

Dne 01. 07. 2019 bude oficiálně zahájena realizace projektu s názvem „Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK“. Na podporu realizace projektu bylo dne 05. 05. 2019 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlavním cílem projektu je pomoc cílové skupině při uplatnění na trhu práce a zlepšení konkurenceschopnosti a výkonnosti zaměstnanců členských firem. Zaměstnanci získají lepší teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

Menu