Důležité informace z regionu

Nový web upozorňuje politiky na rizika a přináší užitečné tipy

Olomouc; Hradec Králové; Praha (1.11.2018) – Dnes byla spuštěna ostrá verze webu Rizikapolitika.cz. Jedná se o hlavní komunikační nástroj nového projektu. Ten slouží jako srozumitelný průvodce výkonem politické a manažerské funkce pro primátory, starosty, radní, zastupitele a městské firmy. Web jednoduchou a přehlednou formou uvádí vzorové případy z praxe s upozorněním na rizika různých postupů. Zároveň vždy přináší tip, jak problematickou situaci řešit a jak ji předcházet.

Stále se měnící legislativa, různé právní výklady, kriminalizace politiky, to vše nepřináší politické reprezentaci klidné spaní. Vzorové případy uváděné na novém webu www.rizikapolitika.cz jasně a bez zbytečného balastu definují možná rizika a přinášejí tipy k řešení či prevenci. Usnadňují tak politikům výkon jejich odpovědné a náročné funkce.

Tým expertů, který za tímto projektem stojí, se skládá především z právníků se zaměřením na komunální právo, správní právo a veřejné zakázky. Další autoři mají mnohaletou praxi v relevantních oblastech práva, ekonomiky, politického, marketingového a komunikačního poradenství. Tyto experty lze kdykoliv požádat o pomoc a radu. Odborným garantem projektu je ARROWS, advokátní kancelář s.r.o.

„Není účelné zahrnovat starosty a radní paragrafy, teorií. Chceme naopak přinášet zjednodušené, praktické a reálné příklady. Pečlivě třídíme jednotlivá témata tak, aby byla relevantní pro všechny z oblasti komunální politiky. Nedočtete se o tom, kdo odpovídá za úraz na chodníku, to řeší pojistka. Dozvíte se ale například, jak se bránit proti krácení dotace,“ dodal k projektu Jakub Dohnal, jeden z garantů projektu.

JUDr. Pavel Staněk a JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Odborní garanti; společníci ARROWS, advokátní kancelář

kancelar@rizikapolitika.cz; www.rizikapolitika.cz

Menu