Důležité informace z regionu

MVŠO otevírá nové studijní programy

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) získala na přelomu roku jako první vysoká škola v ČR akreditaci profesně zaměřeného studia. Národní akreditační úřad pro vysoké školství schválil akreditace pro magisterský program Ekonomika a management a bakalářský program zaměřený na informační a komunikační technologie (ICT). MVŠO doposud udělovala bakalářský titul v tříletém studijním programu Ekonomika a management. Od příštího akademického roku 2018/2019 mohou studenti po absolvování navazujícího dvouletého magisterského studia získat i titul inženýr v oboru ekonomiky a managementu. Revolučním rozšířením profilace MVŠO je otevření bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, který může Olomouci pomoci stát se jedním z hlavních ICT center ČR.

„Rozhodnutí akreditačního úřadu je pro nás uznáním, že jsme školu od jejího založení v roce 2005 dokázali zásadně rozvinout po odborné stránce a rozšířit o nový profilový směr, který má strategickou důležitost pro rozvoj moderní ekonomiky,“ říká profesor Vladimír Smejkal, rektor MVŠO. „Studium v nově akreditovaných profesních studijních programech vychází z našich dlouhodobých zkušeností s propojováním výuky s praxí, spolupráce s úspěšnými firmami a využití mezinárodního know-how zahraničních partnerů,“ dodává.

Zapojení studentů do profesionálních IT projektů

Studenti bakalářského programu informatiky budou mít příležitost studovat v moderním prostředí BEA campusu Olomouc a pod vedením zkušených odborníků z praxe se zapojit již v průběhu studia do profesionálních IT projektů. Absolventi ICT oborů patří dlouhodobě k nejlépe uplatnitelným na trhu práce. MVŠO chce podpořit i větší zájem žen o toto studium.

Klíčovým tématem vzdělávání a výzkumu na MVŠO byla doposud ekonomika a management se zaměřením na malé a střední podniky a podporu podnikavosti. V tomto odborném zaměření bude nově nabízen ucelený bakalářský a navazující magisterský stupeň studia. Inženýrský titul budou moci získat nejen současní studenti MVŠO, ale všichni zájemci z řad absolventů bakalářských studií především v ČR a SR, kteří si chtějí rozšířit svou odbornost a získat vyšší stupeň vzdělání.

MVŠO patří k menším školám, která svým studentům poskytuje individuální přístup a interaktivní výuku formou řešení případových studií a dalších reálných příkladů z praxe. Studenti i akademičtí pracovníci mohou aktivně spolupracovat s 26 klíčovými zahraničními partnery ze zemí EU až po Čínu. Regionálními partnery MVŠO jsou Okresní hospodářská komora Olomouc, Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci a řada firem.

Doplňující informace: www.mvso.cz

Kontakt: Mgr. Šárka Štveráková, tel. 724 444 368, sarka.stverakova@mvso.cz

Menu