Napsali o nás

Město chce podpořit Okresní hospodářskou komoru

„Aktivity hospodářské komory naplňují jednotlivé cíle Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Ten byl vytvořen na principu partnerství a spolupráce jednotlivých zainteresovaných subjektů, které se aktivně podílejí na rozvoji města. Okresní hospodářská komora navíc přispívá k tvorbě Integrované strategie Olomoucké aglomerace na nové plánovací období,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Olomouc.eu: http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/24041

 

Menu