Reporty z našich akcí

Kandidáti na primátora odpovídali na záludné dotazy na druhé společné debatě

Olomouc, 24. září 2018 – V pondělí proběhla druhá a zároveň poslední část debat lídrů politických stran. V první části reagovala na celkem šest dotazů z oblasti dopravy, vedení městských firem, respektive příspěvkových organizací; odpadové hospodářství a městská zeleň dvojice lídrů. V druhé části pak šest kandidátů na primátora.

Scénář debat byl předem striktně určen, na úvod měli všichni lídři dvě minuty na představení absolutní volební tematické priority. V další části debaty bylo položeno postupně 6 otázek – z každého zmíněného tématu 2. Na každou otázku postupně odpovídal každý z účastníků.  V závěru debaty pak měl ještě každý z lídrů 1 minutu na to, aby sdělil, co by dělal jinak než současný primátor, nebo naopak čím by se nechal inspirovat.  

Otázky, na které lze nalézt odpovědi v plném záznamu z debat byly v cca následujícím znění:

  1. Doprava představuje velké téma. Město se začíná potýkat s dopravními zácpami, např. také na Tř. Svobody. Tématem je diskutované omezení vjezdu automobilů do centra, nedostatečná parkovací kapacita atp. Jak v tomto kontextu vypadá vaše strategie udržitelné městské mobility při zachování komfortu všech aktérů dopravy a života v centru města?
  2. Východní tangenta je evergreenem posledních snad dvaceti let. Diskuzi nyní vzbuzuje přetnutí Chvalkovické ulice obchvatem. Existuje ale varianta přetnout Chvalkovickou a spojit Svatý Kopeček s Olomoucí jinou cestou. Nebo vybudování podjezdu pod tangentou nebo dokonce tangentu vést v místě po mostě a ulici zachovat. Jakou variantu preferujete, jaké je Vaše řešení tématu?
  3. Z čela Výstaviště Flora a.s. má začátkem nového roku, alespoň dle avizovaných informací, odejít ředitel. Má Vaše strana představu, kdo by ho měl nahradit, respektive jaká by měla být další strategie směřování této akciové společnosti města, aby panovala spokojenost vedení města i občanů?
  4. Jaký je váš koncepční pohled na příspěvky z městské kasy na provoz příspěvkových organizací města? Jen například Moravské divadlo a Moravská filharmonie fungují i díky částce v součtu více než 170 milionů ročně z rozpočtu města. Kde je dle Vás měřítko, zda je příspěvek „hodně, či málo“ a co ostatní městské organizace, které stojí daňové poplatníky nemalé finance?
  5. Někteří tvrdí, že Olomouc je město zeleně, jiní spíše nostalgicky vzpomínají na pompézní vzhled Rudolfovy aleje a Smetanových sadů. Jak vidíte toto téma vy a jak se stavíte třeba k zeleni v centru města – pokud jste pro, co jste pro to doposud udělali, pokud ne, v čem je problém?
  6. Olomoučané platí 660,- Kč za svoz komunálního odpadu ročně. Jak byste zhodnotili současný stav, případně jak se stavíte k alternativním návrhům (vybírání poplatku na základě množství vyprodukovaného odpadu, svoz zdarma atp.). Jaký způsob je podle vás správný a spravedlivý?

První části se zúčastnili zástupci těchto stran: Strana Zelených, Koalice SPD a SPOZ. Lídr koalice Svobodných, Soukromníků a Volby OK se pro nemoc omluvil. Zbylá trojice ani nyní ze stejných důvodů jako minulý týden nedorazila. V druhé části byla přítomna celá sestava lídrů ANO 2011, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, KSČM.

Záznamy z debaty:

 

Konference se skládala ze tří tematických panelů, přičemž obsahově zde byl patrný přesah i na témata v gesci spíše Olomouckého kraje. Již na této konferenci padla informace, že komora má ambici založit každoroční tradici a vždy v září zrealizovat obdobně zaměřenou konferenci. Letos se však v daném období budou blížit komunální volby, proto je pro tento rok zvolena forma debaty s lídry.

OHK Olomouc se aktivně podílela také na tvorbě některých koncepčních a rozvojových dokumentů, ředitel OHK je například místopředsedou Komise pro strategického řízení, která měla na starost komplexní proces tvorby strategického plánu rozvoje města Olomouce pro období do roku 2023. V uplynulých letech vzniklo ale i další množství koncepčních a strategických materiálů, do jejichž procesu tvorby bylo začleněno nemalé množství odborníků. Okresní hospodářskou komoru Olomouc tedy zajímá, jak se na vybraná témata dívají lídři relevantních politických stran, jaké jsou jejich vize a plány na následující období.

Menu