Reporty z našich akcí

ITI Olomoucké aglomerace nabídne nové dotační příležitosti

Olomouc, 30. listopadu 2016 – Okresní hospodářská komora Olomouc (OHK) uspořádala seminář o integrovaných teritoriálních investicích Olomoucké aglomerace (ITI) a využití dotačních možností pro podnikatele.

Dne 29. listopadu proběh seminář, jehož cílem bylo seznámit účastníky s využitím dotačních peněz cílených do podnikatelského prostředí a informovat o projektech Erasmus pro mladé podnikatele, Cesta pro mladé a Vzdělávání praxí.

Ing. Jitka Gregorová, tematická koordinátorka projektu, představila projekt ITI Olomoucké aglomerace. Tento projekt přináší výzvy pro podnikatele již od prvního kvartálu roku 2017. V rámci programů podpory operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v ITI bude pro podnikatele v první fázi nachystáno 1,26 mld. Kč.

Mgr. Lenka Říhovská z Olomouckého klastr inovací (OKI) v rámci semináře pokračovala představením Erasmu pro mladé podnikatele v ČR. OKI je jediným mimopražským kontaktním místem pro podnikatele, kteří se chtějí zapojit do mezinárodního programu a získat tak cenné zkušenosti a kontakty. Program je určen pro zájemce s dobrým projektovým záměrem či začínající podnikatele, kteří nepodnikají déle než tři roky, a pro majitele a ředitele zavedených společností. Formou výměnných pobytů, které mohou trvat až půl roku, získají účastníci praktické zkušenosti z jiného tržního prostředí. Mohou nalézt své budoucí obchodní partnery a inspirovat se místními způsoby podnikání.

Seminář zakončila Mgr. Jitka Šebíková z Fondu dalšího vzdělávání, která představila projekty „Vzdělávání praxí“ a „Cesta pro mladé“.  Projekt „Cesta pro mladé“ propojuje studenty a firmy formou praxe, projekt „Vzdělávání praxí“ pomáhá při návratu na trh práce. Osobám nezaměstnaným a rodičům na nebo po rodičovské dovolené. Účast v projektech není nijak zpoplatněna. Naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod a v neposlední řadě i úhradu finančních nákladů.

Menu