« Zpět na výpis členů

SAFETY PRO s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, projektové činnosti ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Společnost byla založena dne 8.1.2009 zapsáním do Obchodního rejstříku v Ostravě a je zaměřena na činnosti projekční, dozorové a průzkumné práce.

Život a zdraví je u každého jedince nejdůležitější a nenahraditelné, proto je nutné provést všechna opatření k tomu, aby bylo zabráněno ztrátě života a zdraví. Tuto základní povinnost si musí uvědomit každý zaměstnavatel, zaměstnanec, investor. Z tohoto důvodu naše společnost nabízí kompletní servis služeb BOZP a PO a další služby k tomu související.

Dále zajišťujeme technický dozor staveb a koordinátora BOZP na staveništi, stavební dozor, inženýrskou činnost, zpracování projektové dokumentace a geotechnický průzkum v oblasti infrastruktury, pozemního stavitelství a ekologie. Provádíme revize a kontroly technických zařízení. Zakladatelé společnosti a naši specialisté provádí činnost v těchto oborech řadu let a patří mezi uznávané odborníky.

Menu