« Zpět na výpis členů

PAPCEL, a.s.

PAPCEL Group je obchodně-technická společnost s více než 65-ti letou tradicí v oblasti výroby a dodávek kompletních papírenských technologií pro výrobu všech běžně dostupných a běžně užívaných druhů papírů. Společnost se řadí mezi přední dodavatele moderních, energeticky úsporných koncepcí s důrazen na splnění všech současných environmentálních aspektů s respektem k ochraně životního prostředí.
V oboru papírenského průmyslu PAPCEL působí od roku 1950. Vlastní výrobní závody v České republice a Itálii. Má síť expertů s dlouholetými zkušenostmi z oboru papírenské výroby a technologie, kteří se podílejí na vlastním výzkumu a vývoji. Skupina PAPCEL je jedním z mála kvalifikovatných dodavatelů schopných realizovat kompletní E-P-C projekty (dodávky na klíč), a to díky vlastním projekčním a konstrukčním kapacitám, vlastní divizi chemizace a vysoké úrovni dodávané automatizace. Skupina PAPCEL vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky přípraven látky a papírenských strojů pro všechny běžně užívané druhy papírů. Zajišťuje kusové dodávky jednotlivých strojů zařízení, dodávky kompletních technologií na klíč, opravy, repase, rekonstrukce výrobních úzlů a celých technologií. Pro daná zařízení zabezpečuje náhradní díly a komplentní servisní a technologické služby. Dodávky strojních technologií jsou doplněny poskytováním technologických služeb inženýringu, souvisejících s montáží strojního zařízení a jeho uvedením do provozu. Výrobní program skupiny je doplněn o zajištění kompletních služeb spojených s přestavbou a modernizací "second-hand" papírenskýách strojů a jejich přemístěním kamkoliv na světě.
Menu